هـــواداران متعــــصب استـــــقلـال - ترول های ضد لنگی

Home Links Design

هـــواداران متعــــصب استـــــقلـال

هـــواداران متعــــصب استـــــقلـالhttp://icons.iconarchive.com/icons/firstfear/whistlepuff/128/firefox-icon.png

ترول, ترول استقلالی, استقلال, ضد لنگی, ترول های ضد لنگی

سه شنبه سوم اردیبهشت 139218:17محـــــمد و ســــآرا


Щ-Ē-Ŀ-Ċ-Ō-M-Ē✫ کـــاش زندگـــی مثلـ فوتبـــآل بـــود تــا :

√خوشـی را پاسـ میـدادیمـ مثلـ خسـرو

√ جداییــ را شوتـ میکردیمـ مثلــ جـــواد

√ بیـ وفاییـ را خطــآ میکردیمـ مثلـ حنیفــ

√ غــم را آفساید میکردیمـ مثلـ آرشــ

√ محبتـ را گلـ میکردیمـ مثلـ فرهـــآد


M-Ū-Ƨ-Ī-Ċ

Designe by : ✠ sтʏʟɪѕн тeмρłαтe ✠